Det är enkelt.
En hälso­främjande arbets­plats är mindre kostsam än en ohälsosam.
Inte minst ekonomiskt.

Hur kan vi hjälpa ditt företag?

Det finns många goda skäl att arbeta med hälsofrämjande ledarskap som ett medvetet förhållningssätt. Även för småföretag och övriga verksamheter som inte har så stora ekonomiska resurser.

Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen kräver medvetenhet och målmedvetenhet, men inte nödvändigtvis stora, kostsamma insatser i övrigt.

Egentligen är det så självklart att arbeta för en arbetsmiljö som främjar, och inte motverkar, hälsa. Vad skulle det betyda för din organisation om det blev roligare att arbeta med mer energi i teamet, en ökad frisknärvaro, mer av ett coachande förhållningssätt, mer positiv feedback till och från varandra, en högre måluppfyllelse…

Se oss in action

Vi presenterar vår modell Ledarhuset och hur man kan arbeta för en hälsofrämjande arbetsplats. Hör några deltagare berätta om sina upplevelser från våra föreläsningar.


> Vårt erbjudande

Till ledningsgrupper:

Kartläggning/nulägesanalys, processledning/-stöd samt kommunikationsplattform (och implementering) för en hälsofrämjande arbetsplats. Ledarcoachning.

Till första linjens chefer inom privat och offentlig verksamhet:

Inspirationsföreläsning, halvdags- och heldagsutbildning (med processledning) samt längre utbildningsprogram. Ledarcoachning för hälsofrämjande arbetsplats.

Till arbetsgrupper och team:

Inspirationsdagar, kickoff, teamcoaching för hälsofrämjande arbetsplats. Den goda berättelsen kopplad till värderingar samt feedback och ”gottsnack”.

Läs mer om vårt erbjudande

Våra verktyg

Alla är vi ledare

– metod för en hälsofrämjande arbetsplats

Är du intresserad av ett hälsofrämjande ledarskap är detta din bästa handbok för ökad kunskap, inspiration och praktisk vägledning med fokus på möjligheter och allt positivt som går att åstadkomma med små medel.

Alla är vi ledare bjuder på en enkel och överskådlig metod som greppar själva kärnan i ett hälsofrämjande ledarskap. Du och dina medarbetare kan starta eller fördjupa ert hälsofrämjande arbete nu direkt – i dag. Boken passar var och en som vill vara delaktig i en positiv förändring; chef och ledare likaväl som blivande chefer och övriga engagerade medarbetare.

Grunden utgörs av ett uppskattande förhållningssätt, och de bärande väggarna av självkännedom och kommunikation. Du får en presentation av hela metoden i boken, steg för steg, och vi som har skrivit den hoppas och tror att du ska inspireras till att börja praktisera metoden i din verksamhet redan i dag.


Självkännedomskorten

Med Självkännedomskorten känner du snabbt igen dig själv och andra. Du lär dig mer om din egen och kollegornas beteendestil, i syfte att öka förståelsen i samspelet er emellan. Kortleken fokuserar på styrkor och förtjänster, därför är det positivt bekräftande att få aha-upplevelser av Självkännedomskorten.

Vi tar in omvärlden på olika sätt, och kortleken bidrar till ett uppskattande förhållningssätt i synen på mångfald och olikheter. Användningsområden är team- och grupputveckling, ledarutveckling, personlig utveckling, medarbetar- och utvecklingssamtal samt mycket annat. Arbeta med korten på valfritt sätt;

  • för själv­kännedom
  • feed­back
  • team­utveckling
  • re­kryterings­­samtal
  • ”svåra samtal”

samt samtals­verktyg för en hälso­­främjande arbets­­plats. Grunden är ett uppskattande, undersökande förhållningssätt. Känn dig själv, och du känner även andra. Lycka till.

Självkännedomskorten består av 96 kort och en uppsättning passar för 1-5 personer. Instruktion medföljer.


Författarkortleken

Författarkortleken av Ann Westermark (Skrivhälsan AB) är ett lustfyllt inspirations- och skrivarverktyg, för dig som vill komma igång med ditt skrivande – och för dig som brottas med prestationskrav och  blockeringar i skriv- och skapandeprocessen. Med Författarkortleken når du din kreativa källa, med mjuk och enkel teknik. Du skriver med “magen”, utan att tänka på vad det ska bli, vem som ska läsa och hur du ska forma nästa steg. Under tre minuter gör du en djupdykning i din inre bildvärld, samtidigt som pennan går över pappret. På tre minuter är du klar med din berättelse, bortom “rätt och fel”. Du arbetar på egen hand, eller i grupp tillsammans med andra.

Eftersom kreativitet föder kreativitet är du snart igång med ditt berättande. Lägg samman ett tiotal av dina korta berättelser och se hur de kan användas som byggklossar i en längre text. Finn ditt jobb- eller livstema genom att söka den röda tråden i det redan skrivna. Har du författardrömmar och skrivlust, men ont om tid? Vill du träna din skapande förmåga? Starta med treminuterstexterna, så lockas du snart vidare in i någonting större.


Samspelet i styrelserummet

– smarta drag för framtiden

Varför har vi så mycket kompetens i samhället som inte används i dagens homogena styrelser? Det som pågår i styrelserummet påverkar oss alla – ägare, medarbetare, kund och leverantör. I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på professionalism, och det sätt på vilket styrelsen skapar värde i bolaget.

Boken vill engagera, avdramatisera och vässa styrelsearbetet i små och medelstora bolag och organisationer. Uppmuntra till nya arbetsformer och skapa dia­log och inlägg i debatten om mångfald. Den kan med fördel tjäna som inspiration för ägare, vd och såväl erfarna som nya (och blivande) styrelseledamöter.

Samspelet i styrelserummet är en guide till hur styrelsearbetet kan utvecklas och effektiviseras på ett just sätt. Här finns kraftfulla frågor och verktyg, inspiration och många konkreta tips för att skapa värde. En energigivande bok för alla som har modet att ifrågasätta. Och viljan att förbättra.

> Vilka är vi?

Vi gör det vi kan bäst och vill allra mest. Tillsammans förenar vi det bästa inom ledarskap och kommunikation med hälsofrämjande förtecken. Vi har roligt när vi jobbar, och det smittar gärna av sig.

Karina Lindgren och Ann Westermark; vi är två profiler som kompletterar varandra i våra respektive specialiteter – förankrade i en gemensam människosyn och gemensamma grundläggande värderingar. Vi tror på människors egna inneboende resurser, på processer och långsiktighet, lust och befriande enkelhet. Det ska vara roligt att jobba med sin egen och andras utveckling. Därför är vi själva ständigt i egen inre och yttre utveckling. Vi tror att det mesta som man verkligen önskar sig och arbetar för är möjligt att uppnå.

Karina Lindgren

Karina Lindgren har lång och gedigen erfarenhet som chef på olika nivåer, och som ledarutvecklare och chefsstöd. Hon är utbildad jur. kand vid Göteborgs universitet och har ett flertal professionella styrelseuppdrag. Karina är som bäst när hon får arbeta med chefer som vill satsa långsiktigt och är hängivna sitt ledarskap och uppdrag.

Ann Westermark

Ann Westermark är specialist i kreativ kommunikation och effektiva kommunikationsprocesser. Kreativ kommunikation är inte överföring av information, utan ytterst källan till en grundläggande upplevelse av gemenskap, meningsfullhet och sammanhang – för såväl chefer som medarbetare. Ann är utbildad informatör och diplomerad copywriter (DIHM) med 25 års erfarenhet och egna metoder och modeller samt böcker inom området.

Kontakta oss för ett första möte

Vad vill du? Har du en önskan, tanke eller idé kring en hälsofrämjande arbetsplats eller fortsatt utveckling av en sådan, berätta för oss så börjar vi där. Med hjälp av Ledarlyftets modell kan ni starta resan till ett utvecklande ledarlyft redan i dag.

Kontakta oss