Författarkortleken

Om verktyget

Är du en skrivande projektledare, specialist, konsult, chef och ledare som vill reflektera över din specialitet och ditt ledarskap? Har du skrivandet och kreativiteten som en del av ditt yrke och uppdrag? Behöver du ett verktyg för att reflektera i syfte att bli lite klokare och kunna välja nya vägar mer säkert och medvetet? Tror du, som vi, att kreativiteten och kreativa uttryck får oss att växa, med nya insikter och erfarenheter som en hjälp på vägen till ett mer autentiskt själv?

Författarkortleken av Ann Westermark (Skrivhälsan AB) är ett lustfyllt inspirations- och skrivarverktyg, för dig som vill komma igång med ditt skrivande – och för dig som brottas med prestationskrav och blockeringar i skriv- och skapandeprocessen. Med Författarkortleken når du din kreativa källa, med mjuk och enkel teknik. Du skriver med “magen”, utan att tänka på vad det ska bli, vem som ska läsa och hur du ska forma nästa steg. Under tre minuter gör du en djupdykning i din inre bildvärld, samtidigt som pennan går över pappret. På tre minuter är du klar med din berättelse. Du arbetar på egen hand, eller i grupp tillsammans med andra.

Författarkortleken innehåller: 52 Författarkort, timer, penna och cd-skiva (ljud) med enkla instruktioner. Passar yrkesskribenter och amatörer. Perfekt mot trösklar och blockeringar i skrivprocessen. En ovärderlig gåva till dig själv eller en skrivande vän. Skriv på egen hand eller tillsammans i arbets- och chefsgruppen. Alla kan!