Gottsnack – och samtal som främjar hälsan på arbetsplatsen

LedarlyftetNyheter0 Comments

Vi har arbetsmöte på Tjörn i Bohuslän. På bordet ligger Självkännedomskorten, som blir en tredje part i rummet. Utifrån några slumpmässigt valda självkännedomskort samtalar vi om nya vägar och ännu outforskade möjligheter, i vårt fortsatta arbete för en hälsofrämjande arbetsplats med människor som arbetar med människor.

Här kommer våra bästa tips på hur du som chef och ledare kan arbeta med Självkännedomskorten för olika typer av samtal så att de främjar hälsan på arbetsplatsen.

••• Mötesstartare
Sprid ut korten med orden synliga och låt var och en välja ett kort som känns attraktivt för den egna insatsen eller för mötet i stort, exempelvis Nytänkande, Lyhörd, Målinriktad, Gladlynt. Redovisa, inför hela gruppen eller i smågrupper, vad du spontant tänker på för din egen insats och (eller) för mötet: ”Jag har valt kortet Nytänkande och vill fokusera på att tänka nya tankar som jag inte tänkt tidigare, eftersom det skulle ge mig och oss … och kunna leda till … Det ska jag göra genom att …”

••• Feedback
Gruppövning i två steg: 1) Sprid ut korten med orden synliga och välj fem kort var, som ni själva väljer, för att de stämmer in på er (fokus på styrkor). Presentera ett kort i taget, och hur detta beteende märks i din vardag, och gå laget runt. Lyssna aktivt till varandras berättelser. 2) Låt nu var och en ge feedback till samtliga, genom att välja vilket av de fem valda korten som de tycker är mest tongivande (styrkor) hos den andre. ”Av dina fem kort som du själv har valt har jag plockat upp ”Lyhörd”, för att jag upplever att du är bra på att lyssna och även komma ihåg vad man har berättat. Exempelvis när jag berättade för dig om…”. Gå laget runt med feedbacken.

••• Beteendestilar; vem är du och vem är jag?
Självkännedomskorten bygger på INSIKTs-modellens beskrivning av beteendestilar.

• Röd (Säker)
• Blå (Logisk)
• Gul (Talför)
• Grön (Inkännande)

Gruppövning i två steg: 1) Sprid ut korten med orden synliga och välj fem kort var, som ni själva väljer, för att de stämmer in på er (fokus på styrkor). Presentera ett kort i taget, och hur detta beteende märks i din vardag, och gå laget runt. Lyssna aktivt till varandras berättelser. 2) Ta upp instruktionen i boxen och låt alla ta del av vad som kännetecknar de olika beteendestilarna, utifrån hur en person med denna beteendestil brukar bete sig och uppskatta. Vänd på era kort och se vilken av färgerna som sticker ut med en triangel på kortet. Hur många röda, blå, gröna respektive gula kort har du valt för egen del? Hur stämmer detta med din egen bild av dig själv? Samtala i gruppen.

••• Svåra samtal
Med hjälp av Självkännedomskorten kan du som chef, och den du har framför dig, ha samtidigt fokus på de utlagda korten (totalt 100 stycken). Ni blir två betraktare, och två aktörer, som lättare kan prata om ”saken som den är” med hjälp av korten, som är utanför er. Ni sätter ord på beteenden och händelser, och använder korten som en avlastande ”part i rummet”. Välj kort och samtala. Är det ett ”svårt samtal” är det extra viktigt att ge motparten chans till eget handlingsutrymme i samtalet, och att inte pressa så hårt att personen ”fryser” och stänger ner om sig. Korten gör det enklare att tänka, formulera sig, se samband och sätta konkreta mål.

••• För välfungerande projekt- och arbetsgrupper
Vilka personer ska ingå i gruppen? Använd med fördel Självkännedomskorten för att sätta samman arbets- och projektgrupper, eller komplettera befintliga grupper, så att samtliga beteendestilar blir representerade, med tyngdpunkt på de beteendestilar som bäst behövs för att genomföra uppdraget. Behövs fler personer med röda, blå, gröna eller gula beteendestilar? Läs i instruktionen, som följer med i boxen, om vad som kännetecknar de olika beteendestilarna, utifrån hur en person med denna beteendestil brukar bete sig respektive vad hen brukar uppskatta och tycka om. Med detta verktyg är det enklare att se klart på vilka behov som finns.

Ann Westermark och Karina Lindgren önskar er mycket gottsnack på jobbet, arbetsglädje och hälsa och en riktigt god jul. Vi hörs igen 2017!

Gottsnack – ett medvetet, strukturerat och kvalitativt samtal – främjar hälsan på arbetet, på så många plan. Även på hemmaplan, hemma med familjen, med släkt och vänner över jul, eller varför inte alldeles på egen hand för att få chans till värdefull reflektion, kan det vara på sin plats med ett kreativt samtalsverktyg som har fokus på styrkor och förtjänster.

Med det goda samtalet i fokus vill vi önska er en God jul & Ett Gott Nytt År!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *