Ledar­utveckling

– för chefer eller hela företaget

Boka oss som föreläsare

En hälsofrämjande arbetsplats borde vara en självklarhet, men hur gör vi praktiskt för att skapa ett hälsofrämjande klimat? Föreläsare Karina Lindgren och Ann Westermark presenterar sin metod för hälsofrämjande arbetsplatser, med grund i ett salutogent förhållningssätt och beprövade teorier såsom KASAM. På vilket sätt är vi alla ledare, och hur kan vi enkelt börja jobba aktivt för en mer hälsofrämjande arbetsplats, redan idag?

Föreläsningen visar på konkreta möjligheter och vänder sig till chefer och ledare samt till var och en som är engagerad i sin egen och andras arbetsmiljö. En kväll kring möjligheter.

Inspirationsföreläsning:
Från 1,5 timme som frukost-, lunch- eller eftermiddagsföreläsning.

Fråga även efter halv- och heldagsworkshop samt längre utbildnings- och träningsprogram.

Vår bok, Alla är vi ledare – metod för en hälsofrämjande arbetsplats, ingår i föreläsningen.

Tips!

Boka en ledarutveckling utomlands – till exempel på härliga Gozo (Malta). Ta med dina anställda eller åk själv och träffa andra ledare för en upplevelse som ger effekt på hemmaplan.

Kontakta oss för mer information

> Detta får du med dig från föreläsningen

  • Du får ta del av en fungerande modell för hälsofrämjande ledarskap som du kan använda i din egen organisation.
  • Du får prova tekniker i positiv, intuitiv feedback.
  • Du får en belysning av hur vi påverkar och påverkas av varandras beteenden (INSIKTs-modellen).
  • Du får med dig tips och idéer för att jobba vidare med uppskattande förhållningssätt och ta hjälp av förebilder, för en ökad måluppfyllelse.
  • Du får utbyta tankar och erfarenheter med andra ledare och övriga intresserade.
  • Du får med dig första delen i vår mall för egen ledarfilosofi; att reflektera över, fylla i och arbeta vidare med för en ökad tydlighet i ditt ledarskap.
  • Du får med dig ny energi och nya tankar kring arbetet för en hälsofrämjande arbetsplats hos er.

Några ord från tidigare deltagare

Röster från program i hälsofrämjande ledarskap med en heldag per månad i fyra månader i olika utbildningsomgångar:

”Det bästa var kommunikationen och coachingen”

”Det viktigaste var självkännedom och gruppdynamik samt kommunikation utifrån de anställdas behov och förutsättningar”

”Hur man förstärker och förmedlar visionen samt ett hälsofrämjande bemötande gentemot medarbetarna”

”Det bästa var att få bättre koll på min roll”

”Att använda sig av berättelser”

”Jag har lärt mig att det inte alltid är jag som har ”rätt”. Lyssnar mer på mina medarbetare. Nya kontakter, idéer och personlig utveckling”

”Självkännedom och att identifiera andras beteendestilar, kommunikation”

”Att coacha är en sak – att prata en annan”

”Allt hänger ihop, det känns sporrande”

”Jag är mer säker i min roll som ledare”

”En mix av inspiration och kunskap”

”Har lärt mig en hälsofrämjande kommunikation, bra och effektivt”

”Kraften i att ställa frågor på rätt sätt”

”Ni är mästare i processledning. Jag tar med mig allt!”

”Att hälsa är en helhet, så mycket mer än mat, motion, sömn…”

Röster från en chefsdag inom vård och omsorg, mindre kommun:

”Fått nya verktyg i mitt ledarskap. Feedback, coachning, berättelsen.”

”Inspirerad av glädjen och fått nya verktyg till vardagen. Kan reflektera på sitt eget ledarskap genom berättelsen. Inspiration till värdegrundsarbetet”

”Att man kan lära genom att ha roligt”

”Använda berättelsen i genomförandet av värdegrunden”

”Nya tankebanor, kreativa arbetsmetoder, framförallt berättelsen och modellen ledarhuset. Lärt mig att röra mig/oss mer under dagen när vi har planeringsdagar”

”Ett lättsamt lärande, kommer att tillämpa övningar ur denna dag i in verksamhet”

”Har fått tips och ny kunskap för planeringsdag, APT, möten och samtal”

”Lärt känna kollegorna genom givande övningar”

”Hur jag ger feedback och hur jag tar emot. Hjältesagans användbarhet i arbetet för ökad förståelse och begriplighet inom flera områden”

”Bra upplägg, bra föreläsare”

”Gav mycket – skrattade mycket. Att röra på sig under samtalet 2 + 2 var bra. Och utan att behöva besvara eller tycka något, bra övning”

”Kommer använda mig av berättandet mer”

”Använda berättelsen i bland annat värdegrundsarbetet”

” Att man lärt känna folk lite bättre”

”Allt + toppendag, lärande och mycket skratt!”

”Har fått flera verktyg som jag kan använda i det fortsatta förbättringsarbetet”

”Utbildningen inspirerande och spännande från början till slut. Tusen tack för en underbar dag!”

”Coachning och feedback”

”Fastnat för uppskattande förhållningssätt. Hur gör jag/hur man arbetar för att medarbetarna ska ha/uppnå det”

”En början är att ta med er bok att läsa – njuta av i kväll!”

”Kraft att ta tag i berättande och målbilder”

Ledarutvecklingsprogram: ”Coachande ledarskap för 1:e socialsekreterare” i storstadsregion.
Omfattning: 5 heldagar med eget arbete mellan träffarna

”Jag kommer nu: förbättra strukturen/innehållet i metodhandledningen.”

”Jag kommer nu: försöka få gruppen att ta mer ansvar för sitt arbete och på så vis bli tryggare i yrkesrollen.”

”Jag kommer nu: skapa mål/värdegrund för att skapa KASAM.”

”Jag kommer nu: Starta metodgrupper (7 personer) där vi diskuterar ärendehandläggning. Ska vara klara spelregler och på fasta tider. Där ska jag testa mitt coachande förhållningssätt.”

”Jag kommer nu: jobba aktivt med laganda och tillit. Ny grupp som håller på att bildas.”

”Jag kommer nu: försöka behålla laganda, tillit och engagemang i frågor i min arbetsgrupp. Befästa – stärka och utveckla.”

”Jag kommer nu: Sätta igång med en ny form av gruppmetod med utgångspunkt från dagens coachingtema.”

”Jag kommer nu: utveckla uppskattande förhållningssätt i en mycket hög stressmiljö.”

”Jag kommer nu: ta tillvara idéer på hur jag ska utveckla och gå vidare med min grupp.”

”Jag kommer nu: på ett mer medvetet plan inta ett coachande förhållningssätt utifrån frågandet.”

”Jag kommer nu: arbeta med medvetenhet och ansvar hos medarbetarna för att få dem känna att de klarar sitt arbete (ännu bättre).”

”Jag kommer nu: verka för att min grupp ska bolla risk- och skyddsbedömningar. Att de ska läsa varandras FB innan jag får dem.”

”Jag kommer nu: tydliggöra min roll som ledare för mig själv. Vad förväntar jag mig av mig själv som ledare? Vad förväntar sig mina medarbetare? Stämmer förväntningarna med varandra?”

”Jag har arbetat aktivt med att hitta tidstjuvar & begränsa tillgängligheten. Jobbat med ”svåra samtal”, vikten av att prata utifrån specifika händelser, inte generellt.”

”På god väg att pröva att ge medarbetarna mer ansvar.”

”Givande diskussioner utifrån bra frågeställningar, teman.”

”Vi har tillsammans i gruppen fått testa vår ledarroll på olika sätt, med en person som reflekterar över situationen.”

”Tydlig koppling teori – övning.”

”Bra att få möta och diskutera med kollegor med samma roll hur vi kan stärka och avgränsa vår ledarroll.”

”Förhållningssättets betydelse. Nyfikenheten. Temat om tidstjuvar.”

”Teorin kring coachande förhållningssätt, ledarstilar och kommunikation. Balansen mellan ansvar, befogenheter och resurser.”

”Många goda råd och exempel. För mig har utbildningen hjälpt mig att sätta ord på mitt sätt att coacha mitt team.”

”Coachande, bekräftande förhållningssätt. Frågor: att jag inte sitter på svaret.”

”Att få prova rollen – utan att bli bedömd. Skönt att slippa värderas utan bara få positiv feedback. Positivt förhållningssätt – tar med mig och arbetar medvetet med det i min arbetsgrupp.”

”Att det varit fokus på mitt ledarskap. Att jag fått dela detta med andra här. Kunna sortera vad som är vad. Få lite teori kring det jag tänker, blir bra att ”hänga upp” tankarna i.”