Samverkan med andra konsulter

I Ledarlyftet.se samarbetar vi, Karina Lindgren från Kareva Business & Values AB och Ann Westermark från Skrivhälsan AB med flera duktiga konsulter som arbetar och verkar i samma anda och med samma grundläggande värderingar.

Vi har förmånen att samarbeta med:

Suzanne Lång
Ledar- och verksamhetsutveckling
On Equal Terms
www.suzannelang.com

Linda Löfvenstråle
Ledarutveckling
Coach Invest Göteborg AB
www.coachinvestgoteborg.se

Lisbeth Ångman
Ledarutveckling och rekrytering
Lima Personalinvest AB
www.limaledarskap.se