Självkännedomskorten

– för en hälsofrämjande arbetsplats

Med Självkännedomskorten känner du snabbt igen dig själv och andra. Du lär dig mer om din egen och kollegornas beteendestil, i syfte att öka förståelsen i samspelet er emellan.

> Så fungerar Självkännedomskorten

Kortleken fokuserar på styrkor och förtjänster, därför är det positivt bekräftande att få aha-upplevelser av Själv­kännedoms­korten. Vi tar in omvärlden på olika sätt, och kortleken bidrar till ett uppskattande förhållningssätt i synen på mångfald och olikheter. Användningsområden är:

  • team- och grupputveckling
  • ledarutveckling
  • personlig utveckling
  • medarbetar- och utvecklingssamtal
  • samt mycket annat.

Arbeta med korten på valfritt sätt; för själv­kännedom, feed­back, team­utveckling och re­kryterings­­samtal, ”svåra samtal” samt samtals­verktyg för en hälso­­främjande arbets­­plats. Grunden är ett uppskattande, undersökande förhållningssätt. Känn dig själv, och du känner även andra. Lycka till.

Själv­kännedoms­korten består av 96 kort och en uppsättning passar för 1-5 personer. Instruktion medföljer.

Så här kan du använda Självkännedomskorten